ANO ANG IYONG MGA KARAPATAN BILANG PASYENTE?

Paano ba maproprotektahan ang dignidad at karapatan ng mga pasyente?

Si Dra. Teresita Sanchez ay isang respetadong doktor at isa ding magaling na abugada. Dalawa ang kanyang propesyon, kaya nakikita niya ang bawat angulo ng problema.
Ayon kay Dra. Sanchez, ito ang ilan sa mga karapatan ng pasyente. Alamin natin ito.

1. Karapatang malaman ang kanyang tunay na sakit.
May pagkakataon na hinihiling ng kamag-anak na itago ang tunay na sakit ng pasyente. Mahirap ang ganitong situasyon at dapat timbangin kung ano ang makabubuti sa pasyente.

2. Karapatan malaman ang gamutan at ang posibleng komplikasyon nito.
Kailangan ay maipaliwanag maigi ng doktor sa pasyente ang gamot o operasyon na binabalak gawin sa kanya.

3. Karapatan malaman kung may alternatibong gamutan sa kanyang sakit.
Maganda sana kung lahat ng doktor ay nagbibigay ng mga options sa pasyente. May mas mahal na paraan at may mas murang gamutan.

4. Karapatan bigyan ng respeto at konsiderasyon ang pasyente.
Ito siguro ang pinakaimportante sa lahat. Mayaman man o mahirap, dapat bigyan ng sapat na pag-alaga.

5. Karapatan na maging pribado ang usapin tungkol sa kanyang sakit.
Hindi dapat ikuwento ng doktor sa ibang tao ang karamdaman ng isang pasyente, lalo na kung sensitibo ang sakit.

6. Karapatan tumanggi sa gamutan, pagkatapos maipaliwanag sa kaniya ang benepisyo at peligro nito.
Sa huli ay ang pasyente pa rin ang magdedesisyon sa katawan niya. Ang doktor ay nandiyan lang para magbigay ng payo.

7. Karapatang makuha ang kanyang medical records at laboratory results.
Lagi kong tinuturo sa pasyente na i-xerox at ilagay sa folder ang lahat ng lab results. Dalhin itong folder sa bawat konsulta sa doktor. Napakahalaga nito.

8. Karapatan malaman ang bawat item sa billing ng ospital.

Ang 8 karapatan na nailista dito ay dapat malaman ng bawat doktor, nars at pasyente. Salamat sa mga payo ni Doktora at Attorney Teresita Sanchez.