Ano ba ang Hepatitis B at paano ito maiiwasan?

Ang Hepatitis B ay isang virus na laganap sa Pilipinas. Tinatantya na 1 sa 7 Pilipino higit 19 anyos ang mayroong Hepatitis B. Ang impeksyon na ito ay maaring makuha ng sanggol mula sa ina na may Hepatitis B, sa pakikipagtalik sa mayroon na Hepatitis B at mula sa mga instrumento na kontaminado ng Hepatitis B. Maari itong maging sanhi ng Liver Cirrhosis at Liver Cancer sa mga Chronic o Pangmatagalang carriers. Ang magandang balita ay may bakuna laban sa Hepatitis B para sa mga gustong umiwas dito.

Kung ikaw ay may diabetes at mas bata sa edad na 60 anyos, payo ng US Center for Disease Control (US CDC) na magpabakuna laban sa Hepatitis B. Ang rekomendasyon na ito ay sinangayunan rin ng American Diabetes Association. Mas madalas na makaranas ng pagkaka-ospital at mga procedure ang mga mayroon ng diabetes. Dahil dito maaring tumaas ang pagkakataon na maari silang malagay sa panganib ng impeksyon ng mga “blood-borne” na impeksyon tulad ng Hepatitis B.

Upang makaiwas sa Hepatitis B at iba pang impeksyon na sinasabing blood-borne o nakukuha sa dugo, ang mga sumusunod ang mga panuntunan ng US CDC:

  • Iwasan ang makigamit ng glucometer ng iba. Ipinapayo din na gumamit ng sariling diabetes care equipment ( tulad ng needle prick devices) upang maiwasan ang mga impeksyon na nakakahawa mula sa dugo.
  • Magpabakuna laban sa Hepatitis B kung ikaw ay nasa edad na mas mababa sa 60 anyos. Ito ang pinakamainam na paraan upang makaiwas sa impeksyon na ito.
  • Maaring magpagawa ng blood test para sa AntiHBs upang malaman kung ikaw ay may dati ng bakuna or protektado ka na sa Hepatitis B. Magtanong sa inyong doktor.