Buah Merah Mix – A Natural Cure For Cancer?

Naniniwala ako na ang katawan, pag binigyan ng tamang kagamitan at sinamahan ng malakas na paniniwala, ay kaya nitong pagalingin ang sarili. Nakakalungkot na mas marami ang namamatay na tao dahil sa chemotherapy kaysa sa kanser mismo na siyang pilit inaalis ng chemotherapy.

May natural na produkto na inire-rekomenda namin na inyong saliksikin nang mabuti bago kayo magpa chemotherapy. Kaya ang aming patunay ay pawang testimonya ng mga taong gumamit ng kakaibang kombinasyon ng mga natural na produktong ito na tuluyang nawala ang palatandaan ng sakit na kanser, na hanggang ngayon ay buhay pa at patuloy na nabubuhay nang walang kanser.

Karamihan sa mga doktor na humawak sa mga kasong ito ay di makapaniwala sa nasaksihan nila, sabi nila ay impossible, na di gumagaling ang kanser nang ganoon lang… at sinasabi nila na maaring nagkamali lang sila sa nauna nilang pagsusuri… subalit ang mga taong buhay pa hanggang ngayon ay buhay na saksi at testimonya sa katotohanan na ang kakaibang kombinasyon ng anim (6) na produktong pag pinagsama ay may nakakamanghang epekto sa pag tanggal ng kanser sa katawan at iba pang mga malubhang karamdamam.

Buah Merah carotenoid

BUAH MERAH MIX is a Synergy of Six Super Natural Anti-Oxidant

banner

The Six (6) Super Natural Antioxidants of Buah Merah Mix Juice

Natural Components Researchers and Experts Opinion
BUAH MERAH: Beta Cryptoxantin, rich in Vitamin E and Pro-Vitamin A, carotenoids include alfa and beta-carotene. Energy Booster, Increases Immune system, improvement of diabetes mellitus, atherosclerosis. Repairs damage cells, Reduce risk of cancer, Hypertension, Sexual impotency etc.
BARLEY: Enzymes (Fatty Acid Oxidase, Peroxidase, Catalase, Cytochrome Oxydase and Transhydrogenase) chloropyll, Arginine (14.3mg/g Procollagen Type IV Reduces blood clots and bad cholesterol, Protects hearth and arteries, Regulates blood sugar level, prevents asthma, Ulcer, Myoma, Stroke, Arthritis, frequent urination.
MANGOSTEEN: Phytonutrients (Xanthones, Cathechins Proanthocyanidins), rich in iron, fiber and carbs. Prevents diseases such as cancer, diabetes, hearth disease, Alzheimer’s disease and other chronic diseases. Possesses Anti-inflammatory, anti-fungal, anti-bacterial and antioxidant properties.
MORINGA: 90 Nutrients & 46 antioxidants, Vitamins: A, B12, B6, C, E, K, Minerals: Calcium, magnesium, Selenium, Chromium, Potassium, Rich in fiber, Chlorophyll, Essential amino acids. Miracle Tree, Ultimate Super Food, Reduces blood clots and bad cholesterol, Protects hearth and arteries, Guarantees blood oxygenation.
WHEAT GRASS: Natural Chlorophyll, Enzymes, (SOD) over 90 minerals, high concentration of the potassium, calcium, magnesium and sodium, Vitamins A and C. King of alkaline foods, natural detoxifier, Improves Blood circulation, Anti-bacterial, Faster Wound recovery. It gives extra oxygen to every cells.
GRAVIOLA: Annonaceous acetogenins, Vitamin C, B1, B2, potassium and dietary fiber, acetogenins, muricins, annomuricine and muricatocins A and B. A miraculous natural Cancer Cell Killer, 10,000 times stronger than chemotherapy its abilities to fight cancer cells, kill viruses, bacteria and parasites.

buah-merah-mixHealth Benefits of Buah Merah Mix:

✓ Gives Extra Energy and Improves stamina
✓ Boosts the Immune System
✓ Fights Cancer Cells
✓ Reduces Bad Cholesterol
✓ Normalize Blood Sugar Level
✓ Detoxify Toxins

Buah Merah Mix Testimonials:

chona-b20 days lang natunaw na ang bukol ko sa breast.
Nagpa-ultrasound po ako at nakitang meron po akong bukol sa breast. Sinubukan ko po yung Buah Merah Mix, kasi maraming nagsasabing mahusay po ito. Makalipas ang 20 araw ng pag inom at ngayon po ay hawak ko yong bago kong ultrasound result, natunaw po at nawala ang bukol ko. Mahusay talaga ang Buah Merah Mix. – Chona Banal, 47 yrs. old

rodolfo-mMagaling na ako sa prostate problem ko.
Matagal na po akong naghihirap sa prostate problem, laking gulat ko ng hindi ko pa nauubos ang isang bote ng Buah Merah Mix, gumaling na ako. Hindi na ako ihi ng ihi. Pati ang constipation ko eh magaling na din. Naniniwala ako na ang Buah Merah Mix ang binigay sa akin ng Diyos para sa aking karamdaman. – Rodolfo Rosales, 72 yrs. old

col-sagunNormal na ang blood sugar at nakakalakad na ako!
Ako po at Diabetic ay may Bone Cancer, hindi ako makatayo, nanlalabo na ang aking mga mata at lagi akong nagnhihina. Malaki na din ang nagagastos ko, pero sa tulong ng Buah Merah Mix, normal na ang blood sugar level ko, nakakalakad at malakas na ako. Malaki ang natipid ko. Salamat sa Buah Merah Mix. – Col. Augusto Sagun, 68 yrs. old

Taking just a couple of buah merah mix bottle caps full every 30 minutes before meal can effectively supplement our nutritional daily needs that we no longer get from our regular diet. But for those with already ailing illnesses, a mega dosage is recommended depending on the seriousness of the disease.

TRY and experience yourself the AMAZING and the health Benefits of this product.

orderna