Buah Merah Mix Dosage and Serving Suggestions

Ano ba ang Buah Merah Mix at ano ang magandang maidudulot nito sa ating katawan?

Buah Merah Mix is a healthy and refreshing juice drink, enriched with Natural Anti-Oxidant (Beta-Cryptosanthin) that boosts the immune system.

Paano Inumin ang Buah Merah Mix?

Ang Buah Merah Mix ay nakalagay sa isang Plastic Bottle na may powdered mix sa loob. Lalagyan laman ng tubig hanggang sa label ng bote at pagkatapos i-Shake lang at ready na syang inumin.

Buah Merah Mix Serving Suggestions

Paano ang suggested intake ng Buah Merah Mix?

Ang Recommended Dosage ng Buah Merah Mix ay ang mga sumusunod.

  1. Para sa wala namang sakit – uminom ng 1 Bottle Cap (1 takip ng bote) sa umaga, at 1 Bottle Cap din naman sa gabi. Para ito sa wala namang sakit pero gusto lang maging healthy at malakas ang pangangatawan.
  2. Para sa may sakit – tulad ng lagnat, ubo, sipon – uminom ng 2-3 Bottle Cap (takip ng bote) sa umaga, at 2-3 Bottle Cap naman sa gabi.
  3. Para sa may malubha ng sakit – tulad ng Cancer, High Blood, Stroke, Diabetes, Myoma Atbp. Ang Recommended Dosage ay 1 Bote ng Buah Mera Mix kada araw. (1 Bottle Per Day). 70ml sa umaga, 70ml sa tanghali at 70ml sa gabi. (Approximately: 21 bottle Caps)

How to drink buah merah mix

Inumin ang Buah Merah Mix 30 Minutes bago kumain.

Tumutulong na mapagaling ng Buah Merah Mix ang mga taong may High Cholesterol, Alzheimer’s, Cancer, Asthma, Arthritis, Broncial Problem, Diabetes, Prostate problem, Poor Memory, Constipation, Stroke, UTI, Weak Body, Anemic, Back Pain, Lupus, Goiter, Myoma at mga iba pang Degenerative Diseases.

Gaano karami ang laman ng 1 bottle at Gaano katagal magagamit?

Ang buah merah mix ay naglalaman ng 30 grams of powdered mix ng 6 sangkap ng antioxidant. 1 bottle is good for 5 to 7 days (Kung walang sakit na nilulunasan) 1 Full bottle is approximately: 21 bottle Caps

Buah Merah Mix Bottle Cap