Diabetes Nakasisira ng Sex Life

Mahirap ang masira ang sex life lalo na sa ating kalalakihan. Iyon bagang, “gusto pa ng isipan pero mahina ang katawan.” Ang tawag dito ay “impotence.”

Ang tanong ay bakit nagkaganoon si manoy at ayaw nang tumigas? Ang masisisi natin dito ay ang iyong diabetes. Alam n’yo ba na kapag ang diabetes ay pinaba-yaan ng limang taon ay magiging impotent ka na?

Ito’y dahil sinisira ng diabetes ang ating mga ugat, mula sa puso (atake sa puso), mata (pagkabulag), paa (pagkamanhid at puwedeng maputulan ng paa) at ari ng lalaki (paglambot ng ari). Nagbabara at kumikipot ang daanan ng dugo sa ari. Dahil dito, hindi na titigas ang ari kahit ano pang gawin o basahin.

Ang solusyon dito ay dapat ibaba natin and asukal sa dugo. Heto ang mga numerong kailangan itaga sa isipan ng lahat ng diabetiko.

1. Fasting blood sugar na hindi lalampas sa 105 mg/dl

2. Two-hour blood sugar na hindi lalampas sa 140 mg/dl

3. Hemoglobin A1C na hindi lalampas sa 6 mmol/L

Kung kayo’y may diabetes, i-check ang unang dala­wang test ng dalawang beses kada linggo. Kung kaya ng budget, bumili ng sariling blood sugar monitor (P3,000 ito sa Bambang, Rizal Avenue) para maibaba nang husto ang blood sugar.

Yung Hemoglobin A1C naman ay puwedeng i-check sa laboratoryo kada tatlong buwan. Tandaan, kapag limang taong lampas sa normal ang iyong mga numero sa diabetes, puwedeng maglaho ang iyong sex life.

Magpakunsulta sa isang endocrinologist o diabetes specialist para sa tamang gamot na iinumin. Karamihan ng diabetiko ay kailangang uminom ng gamot. Makatutulong din ang tamang diyeta at ehersisyo.

Kaya kapag normal na ang iyong blood sugar, mapipi­gilan na natin ang panghihina ni manoy at baka manumbalik ulit ang sigla na iyong inaasam.