Paano malalaman kung ang produkto ay SAFE?

CHECKLIST para malaman kung ang inaadvertise na produkto ay SAFE o makaka sama.

  1. Ito ba ay ORGANIC?
  2. Ano ang ASUKAL na ginagamit?
  3. May sarili bang PLANT ang COMPANY?
  4. May sarili bang FARM?
  5. May sarili bang PACKAGING?
  6. Ang may ari ba ay may background sa HEALTH AND WELLNESS?

Maging mapanuri, Basahing mabuti.

  • Dangers of refined sugarKapag ang produkto nila ay gumagamit ng REFINED SUGAR, matakot po kayo, dahil ang Refined sugar po ay JUNK FOOD, at delikado po yan pag inaraw araw nyo ang pag inom. Lalong lalo na sa may diabetes. – “Ang produktong hindi Organic ay may danger of overdose!” kaya alamin kung ang iniinom nyo ba ay organic, dahil kung hindi posible na ito ay magkaroon pa ng komplikasyon sa inyong kalusugan.
  • Pag ang company walang sariling manufacturing, ibig sabihin PINAGAWA lamang ang produkto. Ginagawang commercialized ang produkto binababa ang quality at ingredients, dinadamihan ng asukal at flavoring upang bumaba ang COSTING at tumaas ang Profit.

ANG ESSENSA NATURALE PO AY ORGANIC, NON-TOXIC at ALL NATURAL

✓ May sariling PLANTA,
✓ May sariling Manufacturing
✓ May sariling FARM
✓ May sariling packaging factory
✓ Lahat ng sangkap ay ORGANIC.
✓ Walang dangers ng overdose at pwede gamitin LONG TERM.
✓ Ang may ari ay 30 years na sa manufacturing business.
✓ Licensed CHEMIST. Naging empleyado ng BFAD AT NESTLE.
✓ Malawak ang kaalaman sa HERBAL MEDICINES.

Kaya dito po sa essensa. KAYO AY MAY PEACE OF MIND!

essensa naturale company

jocelyn and jim paolo alcasabas

Ang pangpatamis ng BUAH MERAH MIX ay STEVIA na kung saan ito ay galing sa extract ng dahon ng halamang STEVIA REBAUDIANA.

Sa pang patamis palang po na ginamit, marami na itong Benefits!

Stevia – A Natural Sweetener With Proven Health Benefits

Stevia Natural SweetenerRefined sugar is incredibly harmful.

For this reason, people are looking for healthy alternatives.

There are many low-calorie sweeteners on the market, but most of them are artificial.

However, there are a few natural sweeteners out there that taste just as good.

One of these is stevia, a sweetener that has become immensely popular in recent years.

Stevia is a 100% natural, zero calorie sweetener with a number of health benefits that have been confirmed in human studies.

What is Stevia?

Benefits of steviaStevia is a green, leafy plant that is native to South America.

It has been used for medicinal purposes for many centuries. The plant has also been bred for its strong, sweet flavor and used as a sweetener.

However, the refined stevia sweeteners used today often don’t resemble the whole stevia plant at all.

You can buy whole or crushed stevia leaves, but most often you are getting an extract (either liquid or powder), or a refined version of the plant’s isolated sweet compounds.

The two major sweet compounds that are isolated from the stevia leaves are called Stevioside and Rebaudioside A. These two compounds are hundreds of times sweeter than sugar.

Here is an important point… most of the studies use stevioside, the isolated sweet compound. It would be hard to reach pharmacologically active doses of stevioside just by using stevia as a sweetener. Stevia is about 10% stevioside, by weight.

People often confuse stevia with another sweetener called Truvia, but they are not the same. Truvia is a blend of compounds, one of which is extracted from stevia leaves.